level 0. Ont-moeten

Heb jij het verlangen om op een fijne, veilige en tevens uitdagende manier te groeien als mens? Dan is level O "Ont-moeten" bij GroeiCircle wellicht de eerste stap op jouw weg! Je gaat een groep mensen op een bijzondere methode en op een veilige en respectvolle manier ont-moeten. Enerzijds ont=moet je anderen, anderzijds ont-moet je jezelf. Dit alles met alles doen om balans en  gezondheid te ervaren op allerlei vlakken. Relationeel, fysiek, emotioneel en misschien ook wel financieel.

De methode is gebaseerd op stapsgewijs (ervaringsgericht) leren, het delen van kennis en het delen van elkaars ervaringen en resultaten. Daarnaast is de methode bedoelt om je ‘compleet’ te maken wat inhoud dat we zowel het lichamelijke, mentale, emotionele als spirituele deel van jou aanspreken. Schrijf je in via de webshop als je interesse hebt in deze eerste ont-moeting met jezelf en ont-moet anderen die net als jij op zoek zijn antwoorden op hun vragen.

Wij mensen zijn in de basis gelijk en toch ook zoveel anders. Ieder mens verlangt naar veiligheid, geborgenheid en liefde. Maar is nog zoveel meer waarnaar wij verlangen. Toch is het niet altijd eenvoudig contact te leggen met onze verlangens. Ons hoofd, dat ons zo graag in bescherming wil nemen, blokkeert maar al te vaak dat wat we eigenlijk graag voor elkaar zouden zien.

Het doel is simpel : Spelenderwijs leren van elkaar!

GroeiCircle faciliteert ongeveer 1x per maand een bijeenkomst waarbij telkens een bepaald thema naar voren komt en jij kennis kunt maken met onze methodiek. In deze bijeenkomsten geven onze trainers je inzicht in bepaalde onderwerpen waarbij ze u uitnodigen om open te staan voor het onderwerp en te delen met de groep wat het onderwerp met u doet. We leren elkaar dus veel beter kennen, we bepreken elkaars visies over een bepaald thema en diepen we dat uit. Zo leren we met elkaar, van elkaar, door elkaar en voor elkaar.

De kosten:

De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden om iedereen van deze aftrap te kunnen laten profiteren. Je betaalt € 50 als bijdrage voor de ruimte die wij huren, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Daarnaast mag je een vrijwillige bijdrage doen als deze middag voor jou waardevol is geweest op welke manier dan ook. Je kunt je inschrijven via de webshop!